Sbor dobrovolných hasičů v Bohuslavicích byl založen v roce 1879 a patří k nejstarším spolkům v obci. V současné době čítá celkem 105 členů. Z tohoto počtu je 82 dospělých (68 mužů a 14 žen) a 23 mladých hasičů (11 chlapců a 12 dívek). Soutěžní družstva (mladší žáci, starší žáci, dorost, ženy a muži) se zúčastňují různých hasičských soutěží, ve kterých dosahují velmi dobrých výsledků. Sbor pořádá každoročně soutěž v požárním útoku o Pohár starosty obce Bohuslavice, které se zúčastňují družstva ze širokého okolí. K zásahům využívá vozidlo Škoda 706 RTHP - CAS 25 + přenosnou požární stříkačku PS 12, dále vlastní další hasičské vozidlo Tatra 805 + přenosnou požární stříkačku PS 8. Pro dopravu osob má ještě k dispozici vozidlo VW Transporter. Chloubou sboru je několik provozuschopných historických hasičských stříkaček. Ta nejstarší (pravděpodobně druhá nejstarší v republice) byla vyrobena v roce v 1790.