RSS

Obec, Sbor dobrovolných hasičů a ostatní zájmové organizace v Bohuslavicích uspořádaly v sobotu 27. června 2009 oslavy 130 let od založení SDH Bohuslavice spojené s žehnáním symbolů obce a praporu SDH a srazem rodáků.

Program na sokolské zahradě začal v 10 hodin dvěma ukázkami požárního útoku, které předvedli mladší a starší žáci SDH Bohuslavice. Dále následovaly ukázky historické hasičské techniky, požární útok žen s požární stříkačkou PS 8 ve svém oblečení zvaném „Narcisky". Dopolední program na sokolské zahradě ukončilo první vystoupení šermířské skupiny Novica.

Po obědě následovalo na školní zahradě vystoupení žáků Mateřské a Základní školy. Od 14 hodin v kostele sv. Mikuláše proběhlo žehnání symbolů obce a praporu SDH za účasti Mons. ThLic. Dominika Duky, OP. Po ukončení se všichni zúčastnění slavnostním průvodem přemístili opět na sokolskou zahradu. Zde byli pozdraveni a přivítáni nejprve starostou obce Bohumilem Kutinou a poté starostou SDH Karlem Čepelkou st.. Své projevy dále přednesli starosta partnerského města Pieszyce Mirosław Obal, senátor Petr Pakosta a hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc. Po slavnostním zahájení někteří členové sboru převzali různá vyznamenání. To nejcennější, Řád svatého Floriána, převzal nejstarší člen sboru pan Václav Mervart, který 1.11.2009 oslavil 96. narozeniny. Při této příležitosti bylo zde také předáno ocenění mladým hasičům za umístění ve výtvarné soutěži „Požární ochrana očima dětí". V kategorii  M 2 (děti MŠ nad 5 let) obsadil Aleš Rydlo 1. místo, v kategorii ZŠ 1 (žáci 1. a 2. ročníku ZŠ)  Nikola Stonjeková  3. místo, v kategorii ZŠ 3 (žáci 6. a 7. ročníku ZŠ)  Petr Čepelka 1. místo, v kategorii ZŠ 4 (žáci 8. a 9. ročníku ZŠ)  Tomáš Hladík 2. místo a v kategorii K 1 (studenti SŠ a OU)  Lucie Hladíková 1. místo a Edita Herzigová 2. místo. Tato umístění všichni získali v okresním kole. Pěkného úspěchu dosáhla Lucie Hladíková, když své vítězství obhájila i v krajském kole.

 Své vystoupení předvedli také mažoretky Carmen DDM Klíč z Jaroměře - Josefova, dále bylo možno shlédnout druhé vystoupení šermířů, práci profesionálních hasičů z Jaroměře při „rozstříhání" vozidla hydraulickými nůžkami, drezuru v podání Jany Kosařové a koně Akima. Prohlédnout si Bohuslavice z výšky měli návštěvníci možnost z požární plošiny PP 27. Vyvrcholením odpoledního programu byla ukázka nejstarší funkční hasičské stříkačky vyrobené v roce 1790, kterou předvedli členové SDH Bohuslavice v dobovém oblečení.

Odpoledním programem provázela dechová hudba Malá muzika z Nového Města nad Metují, od 19 hodin zahráli k tanci a poslechu Pláteníci. V Orelně od 20 hodin jste mohli navštívit taneční zábavu se skupinou Bladex.V průběhu oslav, nad nimiž převzal záštitu předseda senátu Přemysl Sobotka, bylo na sokolské zahradě možno shlédnout výstavu historické hasičské techniky, výstavu TJ Sokol, promítání filmů ze života občanů Bohuslavic, děti mohly předvést své umění na střelnici MS Bohuslavice a také měli možnost se „vyřádit" na velké nafukovací skluzavce. Po 19 hodině byl naplánován i vzlet horkovzdušného balonu. Bohužel se však pokazilo počasí a tak nemohl být uskutečněn. Ze stejného důvodu byl na pozdější večerní hodinu odložen i ohňostroj. Tyto oslavy navštívili také naši polští kolegové v čele s již zmíněným starostou partnerského města Pieszyce. Pro veřejnost byla otevřena hasičská zbrojnice, MŠ, ZŠ, Obecní úřad a Orelna. V pohostinství u Ježků byla připravena výstava loveckých trofejí členů MS Bohuslavice. Po celý den bylo zajištěno bohaté občerstvení, ochutnat jste mj. mohli výborný guláš, nebo opékané sele.

004
Stáhnout obrázek
005
Stáhnout obrázek
003
Stáhnout obrázek
4036
Stáhnout obrázek
4041
Stáhnout obrázek
4034
Stáhnout obrázek
 
 
Powered by Phoca Gallery