Výbor a členové


Výbor SDH:


Starosta: Josef Hemelík

1.náměstek starosty: Karel Čepelka st.

2.náměstek starosty: Stanislav Janeček

Jednatel: Martin Kříž

Hospodář: Roman Kyral

Velitel: Jiří Černý

Zástupce velitele: Radek Rydlo

Strojník: Libor Fejtek

Vedoucí mládeže: Karel Čepelka ml.

Referent prevence: Tomáš Stonjek

Referentka žen: Marie Hušková

Vzdělavatel - organizační referent: Lucie Lejsková

Kronikář: Klára Petříková

Kontrolní a revizní rada:


Jan Bouček ml., předseda

Josef Mencl, člen

Jiří Hanuš, člen